mindclinic
 
O Mnie    Pomagam w...    Metody pracy    Cennik    Kontakt

Program terapeutyczny

10 spotkań

Tak, tylko 10 spotkań by przejść przez pełny, bardzo kompleksowy program terapeutyczny skonstruowany przeze mnie. Ramowy program składa się z 10 bloków, jednak z uwagi, że problemy są różne, każdy z nas jest inny, to zawsze dostrajam, dopasowuję program do konkretnej osoby, z którą pracuję.

Co wchodzi w skład programu?

Program realizowany jest dwutorowo. Składa się z części hipnoterapeutycznej, realizowanej podczas sesji, oraz "zadań domowych" jako praca własna. Sesje terapeutyczne odbywają się poprzez skype. Często bywa tak, że miejsce zamieszkania Klienta jest dosyć odległe od Katowic, a wtedy zdecydowanie lepiej czas i koszty związane z dalekimi dojazdami zainwestować w siebie, w swoją zmianę i pracować poprzez skype. Po ponad rocznym okresie prowadzenia znakomitej większości sesji poprzez skype zdecydowałe się tylko na taką formę pracy z klientem.

Połączenie dwóch narzędzi, hipnozy i pracy własnej, sprawia, że problem rozwiązywany jest wielopoziomowo. Praca wykonywana jest w sposób ciągły, z samodzielną pracą pomiędzy spotkaniami, co pozwala na jeszcze głębsze i trwalsze zmiany.

Część hipnoterapeutyczna

Podczas sesji hipnoterapeutycznych pracujemy z podświadomością. Szukamy nieuświadomionych przyczyn problemów i pracujemy nad zmianą ich oddziaływania.

Ta część pracy jest najbardziej spontaniczna i nie do zaplanowania, bo nigdy nie wiemy co znajdziemy, ile znajdziemy, co okaże się istotne.

Co do sesji z wykorzystaniem skype, często pojawia się pytania, czy taka forma sesji ma wpływ na rezultaty pracy? Nie ma, narzędzia jakie wykorzystuję, sposób pracy, są praktycznie takie same jak podczas sesji w gabinecie. Praca przez skype wymaga jedynie trochę więcej informacji przekazywanych słownie przez klienta, takich, których sam nie jestem w stanie zaobserwować.

Część hipnoterapeutyczna jest w pełni prowadzona przeze mnie, po stronie Klienta jest jedynie zaangażować się w proces, dzielić się spostrzeżeniami i przekazywać informacje.

Praca własna

Po każdej sesji hipnoterapeutycznej klient otrzymuje fragment skryptu z zadaniami do realizacji pomiędzy kolejnymi sesjami. Klient realizuje zadania w swoim własnym, optymalnym dla siebie, tempie.

Podczas każdego spotkania, jeśli klient ma taką potrzebę, omawiamy postępy prac, dostosowujemy sposób realizacji do potrzeb, możliwości klienta, szukamy najoptymalniejszych rozwiązań, by praca przebiegała komfortowo i sprawnie.

Należy pamiętać, że to nie są "zadania domowe" w rozumieniu szkolnym, o tym czy i jak zostaną zrealizowane decyduje w 100% klient.

Czym zajmuje się klient w ramach pracy własnej? Jest to m.in.:

 • zmiana ograniczającego systemu przekonań,
 • praca nad umiejscowieniem poczucia kontroli,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości,
 • opanowanie i praca nad lękiem społecznym,
 • poznawanie i zmiana podświadomych schematów działania,
 • pozbywanie się nieprzydatnych stylów myślenia,
 • wdrażanie pozytywnego sposobu myślenia,
 • radzenie sobie ze stresem...

Elementy te są ze sobą powiązane, praca nad jednym wpływa na pozostałe, a wszystkie razem, pozwalają uwalniać się od znakomitej większości problemów.

Ile czasu trzeba zainwestować w sesje hipnoterapii i pracę własną?

Aby wykonać pracę podczas spotkania potrzebujemy zwykle ok. 2 godzin. Jednak dobrze mieć odrobinę więcej czasu w zapasie. Nigdy nie patrzę na zegarek, jeśli jest konieczność dokończenia jakiegoś wątku, to bywa, że przekraczamy trochę umówiony czas.

Praca własna, nie wymaga zbyt wiele czasu w ciągu dnia. Czasami jest to kilka minut, czasami kilkanaście. Ważne, by podchodzić do zadań bardzo rzetelnie, z zaangażowaniem, systematycznie i konsekwentnie. Wiele zadań, w krótkim czasie, staje się nawykowymi i praktycznie wykonują się automatycznie sprawiając, że zmiany stają się trwałe.

Bezpłatna konsultacja

Każdego klienta zapraszam na całkowicie bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie. Podczas tego spotkania uszczegółowimy kwestie nad którymi klient chce pracować, opowiem bardziej szczegółowo o metodach pracy, odpowiem na wszelkie pytania.
Zależy mi na tym, aby Klient, zanim podejmie decyzję o współpracy z terapeutą, miał pełną wiedzę, by mógł świadomie, na spokojnie w domu, podjąć właściwą decyzję.

Zadzwoń lub skorzystaj z formularza poniżej i umów się na wizytę teraz.


Jakie metody możemy wykorzystywać w terapii?

[ Podświadoma Terapia (Subliminal Therapy) ] [ Trening umysłu ] [ Hipnoza sugestywna ]
[ Czysta hipnoanaliza (Pure Hypnoanalysis) ] [ Tanatoterapia ]

Podświadoma Terapia (Subliminal Therapy)

O Podświadomej Terapii

Wiele problemów jest konsekwencją uwarunkowań, a terapia polega na ponownym warunkowaniu. W Podświadomej Terapii zakłada się, że "części" umysłu klienta powstały podczas pewnych doświadczeń w życiu, i że części te, na podstawie tych doświadczeń, nadal wpływają na życie klienta. Używając Podświadomej Terapii, części te są ponownie warunkowane, a tym samym rozwiązuje się problem na poziomie przyczyny. Gdy przyczyny problemu są rozwiązane, jego objawy - na przykład bóle głowy, niepokój, bezsenność, depresja i uzależnienie - przestaną istnieć.

Na przykład: gdy dziecko zostanie ugryzione przez psa, może zacząć obawiać się psów i ten nauczony strach może utrzymywać się przez całe życie (nawet bez pamięci zdarzenia) o ile nie nastąpi ponowne uwarunkowanie. “Część” umysłu dziecka utworzona w momencie urazu może pozostawać aktywna, utrzymując strach przed psami u danej osoby, aż ta część nauczy się nowych informacji, uzyskując nowe podejście. Zadaniem terapii jest ponowne warunkowanie.

Podświadoma Terapia (Subliminal Therapy) jest prostą, psychodynamiczną terapią, opierającą się na dwóch założeniach:

1. Nasze obecne zachowanie i doznania są definiowane, warunkowane przez wcześniejsze doświadczenia życiowe.
2. Wszystkie osoby mają ponad-świadome umysłowe zdolności, które przekraczają świadome zdolności umysłowe.

Przy użyciu tej metody, wyższy poziom umysłu klienta, jego ponad-świadome umiejętności (określane dla wygody jako "Centrum") są dostępne do pracy w terapii. Klient może być świadomy postępowania, ale zadziwiająco niezaangażowany w pracę podczas terapii.

Terapeuta określa kompletność, spełnienie celów terapeutycznych klienta, zarówno na poziomie świadomym i nieświadomym, przyznając jednocześnie, że ostateczny sprawdzian kompletności będzie miał miejsce w realnym świecie.

Nowy sposób zrozumienia doświadczenia zmienia efekt doświadczenia

“Części” umysłu są inteligentne, przynajmniej do tego stopnia by być zdolne do “uczenia” się. Uczenie się o aktualnej rzeczywistości stanowi nowe warunkowanie. To tak jakby części utknęły w czasie, wiedząc dzisiaj tylko to, co wiedziały kiedy zostały stworzone.

Zadania terapeutyczne wykonane przez Centrum (kierowane przez terapeutę) są następujące:

1. Zidentyfikuj Część/ci, które są przyczyną problemu.
2. Uwarunkuj ponownie te części ucząc je.

Rozwiązywanie rzeczywistej przyczyny problemu likwiduje jego objawy

Przy użyciu tej metody, terapeuta prowadzi proces działania Centrum, a klient świadomie wspiera pracę, działając jako narzędzie komunikacji pomiędzy Centrum i terapeutą.

Jak pracujemy

Metodę tę wykorzystuję najczęściej w procesie terapeutycznym. Każdy klient z łatwością się do niej adaptuje i wspiera swój proces zmiany. Metoda Podświadomej Terapii (Subliminal Therapy) idealnie nadaje się do pracy przez internet (skype) gdyż wymaga jedynie aby terapeuta mógł rozmawiać, mógł słyszeć klienta. Praca na żywo, w gabinecie, jak i przez internet jest tak samo skuteczna.

Sprawdź też, jak będziemy pracować równolegle, będzie to opisany dalej tzw. trening umysłu.

top - mindclinic

Trening umysłu

Pozbywanie się ograniczeń - nauka szybkiego, zdecydowanego rozwoju w życiu

To będzie się działo "w tle" naszych spotkań. Celem jest abyś miał wystarczająco zasobów i zaradności aby czuć się szczęśliwy, pewny siebie, byś miał poczucie kontroli. Ten trening umysłu jest stworzony tak aby nauczyć Cię jak:

 • budować pewność siebie i poczucie własnej wartości,
 • mieć wewnętrzne poczucie siły i kontroli,
 • pokonać lęk przed opinią innych ludzi na swój temat (zwany także lękiem społecznym),
 • zmienić dialog wewnętrzny z osądzania i krytykowania na wsparcie i zrozumienie,
 • jak odpuścić przykre emocjonalne doświadczenia i jak przetwarzać je w zdrowy sposób,
 • jak pozbywać się ograniczających przekonań, które powstrzymują Cię od życia pełnią życia.

Czym są "Przekonania" i jak ważne są w życiu?

Przekonania są prekursorem każdego doświadczenia w naszym życiu. Są to soczewki lub filtr, przez który można zobaczyć siebie, innych i życie. "Siedzą" sobie gdzieś z tyłu i kierują WSZYSTKIM co myślisz, robisz, mówisz i czujesz.

Przekonania FORMUJĄ Twoją rzeczywistość.

Istnieją dwa rodzaje przekonań jakie możemy mieć:

 1. Wspierające np.: "jestem zdolny", "Jestem sympatyczna/y", "Jestem bezpieczna/y", "Mam to, czego potrzeba, aby się rozwijać."
 2. Ograniczające np.: "brak mi pewności siebie", "nie jestem interesująca/y", "inni są lepsi ode mnie".

Istnieją dwa sposoby jakimi możemy nabyć przekonania:

 1. Wnioski wynikające z informacji np. znajomy opowiada o wspaniałych wakacjach i informacje powodują, że wierzysz, że to będzie dobre miejsce by je odwiedzić.
 2. Doświadczenie np. jedziesz gdzieś na wakacje i to doświadczenie powoduje, że wierzysz, że to miejsce jest piękne.

Większość naszych podstawowych przekonań o sobie jest rejestrowana zanim osiągniemy 7 rok życia. Programowanie w dzieciństwie staje się naszymi nawykami percepcji i zachowań.

Biologicznie możemy być tylko ustawieni w jednym z dwóch kierunków:

 1. Wzrost - szybki rozwój, następstwa
 2. Ochrona - zamknięcie, ograniczenie, stagnacja

To co decyduje, czy jesteśmy w bardziej we "wzroście" czy w trybie "ochrony" to komunikaty "Ja mogę" z dzieciństwa wraz z doświadczeniami "Ja mogę" jako dorosły lub komunikaty "nie mogę" z dzieciństwa w połączeniu z doświadczeniami "nie mogę" jak osoba dorosła.

Oto kilka przykładów komunikatów typu "Nie mogę" (ograniczających) często zinternalizowanych w dzieciństwie:

 • Nigdy do niczego nie dojdziesz.
 • Jesteś bezwartościowy.
 • Nie jesteś wystarczająco inteligentny.
 • Nie ważne jak bardzo się starasz, nigdy to co robisz nie jest wystarczająco dobre.
 • Pieniądze są trudne do zdobycia i trudne do utrzymania.
 • Nie zasługujesz na sukces.
 • Nikt nigdy Cię nie pokocha.
 • Będziesz miał raka, bo to genetyczne.

A co, jeśli mógłbyś je zmienić na komunikaty "Ja mogę" (wspierające)? Na przykład:

 • Mogę osiągnąć co zechcę.
 • Jestem wartościową osobą.
 • Jestem inteligentny i zdolny.
 • Robię wszystko najlepiej jak potrafię, i to jest wystarczająco dobre.
 • Łatwo przyciągnąć pieniądze do mojego życia i używać ich mądrze.
 • Zasługuję na szczęście i sukces w życiu.
 • Kocham siebie i jestem kochany przez innych.
 • Moje przekonania kontrolują moje geny i kontroluję moje przekonania.

Model umysłu:

Istnieją dwie części naszego umysłu i te dwie części są bardzo różne.

1) Twój świadomy umysł - to czego jesteś świadomy na temat siebie.

 • Wolicjonalny - określa cele i ocenia wyniki.
 • Lubi próbować nowych rzeczy.
 • Myśli abstrakcyjnie.
 • Oparty koncepcyjnie.
 • Pamięć krótkotrwała np. 20 sekund
 • Powiązanie czasowe - przeszłość i przyszłość.
 • Ograniczone moce przerobowe - 1-3 zdarzenia, średnio 40 bitów na sekundę

2) Twój umysł podświadomy - to, czego nie jesteś świadomy o sobie.

 • Nawykowy, autonomiczny - monitoruje funkcjonowanie organizmu - funkcje motoryczne, częstość akcji serca, trawienie itp. Preferuje rzeczy znajome.
 • Myśli dosłownie.
 • Bazujący na zmysłach - rozumie co można zobaczyć, usłyszeć, poczuć, posmakować, dotknąć, jaki ma zapach.
 • Pamięć długoterminowa - przechowuje ostatnie postawy, doświadczenia, wartości i przekonania
 • Ponadczasowość - Tylko teraźniejszość.
 • Rozszerzone możliwości przetwarzania - tysiące wydarzeń, średnio 40 milionów bitów na sekundę

Twoja podświadomość jest magazynem wszystkich Twoich przekonań. Twoja podświadomość jest bezpośrednio odpowiedzialna za sposób postrzegania życia. Ze względu na przekonania uruchamia się automatycznie, tym samym wpływa na Twoje zachowanie, a ostatecznie na wyniki jakich doświadczasz.

Możesz myśleć, że myślisz i działasz świadomie, ale tak nie jest!

Naprawdę masz dwa umysły... czy kiedykolwiek próbowałeś zmienić zdanie, aby odkryć, że Twój umysł ma własny rozum?

Co się stało ostatnim razem...

 • obiecałeś sobie, że będziesz w dobrej formie?
 • zrobiłeś noworoczne postanowienie?
 • próbowałeś rzucić palenie?
 • powiedziałeś, że przestaniesz odwlekać sprawy?
 • przysiągłeś sobie, nigdy nie angażować się w kolejny związek?

Możesz świadomie podjąć decyzję o zmianie i odkryć sabotowanie i wycofywanie się ze swojej decyzji. To może być frustrujące. Ale dlaczego to robisz? To dlatego, że twój podświadomy umysł ma zakodowane przeciwstawne do decyzji, ograniczające przekonania.

Wyobraź sobie, że jesteś na imprezie i jeśli Twoja podświadomość ma przede wszystkim ograniczające przekonania to możesz dostrzec groźne społecznie strony imprezy, czuć się niepewnie, być wycofanym i przerażonym, w wyniku czego być sam i nie bawić się w ogóle.

Jeśli Twoja podświadomość ma przede wszystkim wspierające przekonania można postrzegać tę samą imprezę jako miejsce bezpieczne. Miejsce, gdzie można w przyjemny sposób wyrazić siebie, poczuć się pobudzonym, towarzyskim i bezpiecznym. Będziesz działać w sposób otwarty i przyjazny, w rezultacie świetnie się bawiąc i poznając nowych przyjaciół.

Przekonania są FILTRAMI rzeczywistości.

Nie widzisz świata jakim jest... widzisz świat takim jakim Ty jesteś.

Przekonania tworzą percepcję... która wpływa na:

 • Poczucie własnej wartości (czy przede wszystkim uważasz się za osobę wartościową lub bezwartościową)
 • Relacje (jeśli wierzysz, że jesteś kochany i niekochany)
 • Dobrobyt (czy uważasz, że łatwo przyciągnąć pieniądze, czy myślisz, że to trudne by je zarobić i trudne utrzymać)
 • Wydajność pracy (uważasz się za osobę kompetentną lub niekompetentną)
 • Zdrowie psychiczne (czy Twoje przekonania powodują Twoje szczęście czy depresję)
 • Zdrowie fizyczne (jesteś bardziej we "wzroście", czyli zdrowiu czy "w ochronie/strachu", czyli promujesz choroby)
 • Perspektywę duchową (czy wierzysz, że tworzyć własne doświadczenia, czy jesteś ofiarą okoliczności)
 • I więcej...

Przekonania filtrują każde doświadczenie Twojego życia, koniecznym zatem jest byś miał tak dużo wpierających przekonań rejestrowanych świadomie i podświadomie, aby odnieść sukces i cieszyć się pełnią życia.

Łatwiej jest zmienić nawyki zachowania myśli, jeśli masz dostęp do podświadomości, bo to magazyn postaw, wartości i przekonań.

Kiedy zmienisz sposób spostrzegania otoczenia, możesz zmienić to otoczenie. Np. będziesz traktowany inaczej, kiedy traktujesz siebie inaczej.

Twoje przekonania określają granice tego, co możesz osiągnąć!

"Jeśli uważasz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, na pewno masz rację"
Henry Ford

Ale w jaki sposób zmienić ograniczające przekonania?

Zmiana ograniczających przekonań wymaga dwóch rzeczy:

 1. Informacje: uświadomienie sobie, że nie jesteś ofiarą i że MASZ wpływ na wyniki, zmieniając sposób myślenia o sobie, przez zmianę sposobu postrzegania sytuacji, zmieniając sposób mówienia do siebie w swoim własnym umyśle. Ucząc się, jak działa umysł i co można zrobić, aby zarządzać myśleniem, dostępem do swojej podświadomości, przepisywaniem ograniczających przekonań i działania w inny sposób, w sytuacjach, które wcześniej Cię przerażały.
 2. Narzędzia: Zastosowanie skutecznych strategii i technik, aby zmienić swój umysł.

Wszyscy doświadczamy ograniczających przekonań w różnych dziedzinach naszego życia.

 • W obszarze relacji możemy mieć ograniczające przekonania o naszej atrakcyjności, niezawodności, komunikacji, wiarygodności.
 • W obszarze pracy często mamy ograniczające przekonania o braku zaufania, zdolności do osiągnięcia sukcesu, konkurencyjności i niedostatkach, a także w kwestii prezentacji i samooceny.
 • W zakresie naszego zdrowia możemy mieć ograniczające przekonania związane ze zdolnością bycia szczupłym, prawidłową masą ciała dla naszego wzrostu i wieku, siły w przezwyciężaniu choroby. Wiele z nich zostało błędnie wykształconych, że np. zdrowie jest uwarunkowane genetycznie, a nowe badania Bruce Liptona i innych pokazują, że tym, co włącza gen jest nasza percepcja otoczenia, czy też nasze przekonania.

Niezależnie od tego, jaki obszar Twojego życia jest pod wpływem negatywnych, ograniczających przekonań i poglądów, pracując wspólnie ułatwimy Ci zmianę swojego życia, całkowicie.

Program Szkolenie umysłu:

Program ten to teoria i techniki podejścia do szkolenia osób, aby całkowicie zmieniły swoje ograniczające przekonania - umożliwienie im odzyskania kontroli nad swoim życiem.

Ten krótki program szkoleniowy uczy, jak przejąć kontrolę nad swoimi świadomymi myślami, uczuciami, emocjami, wątpliwościami i obawami.

Pokazuje również, jak uzyskać dostęp i zmienić ograniczające, podświadome przekonania i wyobrażenia, a tym samym dać pewność, że zmiana zostanie zaakceptowana przez cały umysł. Zatem masza cały swój mózg po swojej stronie działąjąc w kierunku osiągnięcia celów jakie sobie dla siebie wyznaczysz.

Jest w stanie całkowicie zmienić sposób myślenia o sobie i tego jak się czujesz w trudnych sytuacjach - co pozwala prowadzić szczęśliwsze, bardziej udane i pozytywne życie.

Program zwykle trwa około 6-8 sesji szkoleniowych.

Nie chodzi o to, że ktoś inny robi coś dla ciebie i za ciebie, ale o CIEBIE przejmującego kontrolę nad swoim życiem. To daje zdecydowanie więcej mocy do przejęcia kontroli nad własnymi problemami, niż jak ktoś inny rozwiązuje je za Ciebie, i to szkolenie pozwoli Ci tego dokonać.

Mity i fakty o zmienianiu przekonań:

Mit nr 1: Jeśli miałeś przez długi czas ograniczające przekonanie to zajmie dużo czasu, aby je zmienić.
Fakt:Najczęściej, zmiana podświadomego przekonania zajmuje tyle czasu ile zmiana czegoś w dokumencie na komputerze. Nie ma znaczenia jak długo mamy dokument w komputerze, kilka lat czy kilkanaście minut, zmiana go zajmuje tyle samo czasu.

Mit nr 2: Zmiana starych zachowań i wzorców myślowych jest trudna i często bolesna.
Fakt: wzorce myślowe i zachowania są spowodowane przez percepcję (przekonania). Przekonania są reprezentowane przez konkretnych konfiguracje fotonów światła utrzymywanych w polu elektromagnetycznym. Zmieniając ustawienie w polu zmieniasz przekonanie. Zmieniając przekonanie zmieniasz sposób myślenia i zachowania.

Mit nr 3: Musisz świadomie wiedzieć co jest przyczyną problemu, aby go zmienić.
Fakt: Bycie świadomym źródła problemu jest rzadko konieczne do zmiany większości przekonań i zachowań w kontaktach z podświadomością. Podświadomość wie dokładnie co z czym jest powiązane i będzie wiedziała co ma zrobić.

Objawy, w których ten trening pomoże...

Najważniejsze co uniemożliwia Ci przezwyciężenie problemu lub objawu, najważniejsza rzecz, która Cię powstrzymuje, to przekonanie, że nie możesz czegoś zrobić. To jest twoje podstawowe przekonanie, że cokolwiek robisz, nie będzie wystarczające by poprawić sytuację, więc po co w ogóle próbować?

Mieć pewność, że Twoje przekonanie w bezsilność jest tylko przekonaniem, filtrem rzeczywistości. Faktycznie masz w sobie więcej zasobów by pokonać wszelkie objawy, ale tak długo, jak uważasz, że nic nie można zrobić, będziesz udowadniał swoją rację - za każdym razem. Zatem pierwszym i najważniejszym wyzwaniem jest zmierzenie się z przekonaniem do wiary w swoją własną bezsilność i niemoc.

I to jest miejsce, z którego zaczynamy szkolenie, kwestionując przekonanie o bezsilności i budując poczucie wewnętrznej zdolności, zaradności i odporności, które będziesz rozwijać jako solidne podstawy potrzebne do osiągnięcia jakiegoś celu ustanowionego dla siebie.

Istnieje wiele badań, które sugerują, że jeśli czujesz, że masz siłę do wpływania na swoje życie i posiadasz kontrolę nad kierunkiem w jakim ono biegnie, to wydajesz się być szczęśliwszy i zdrowszy. Przykładem tego badania jest badanie przeprowadzone przez Gale et al w 2008 roku, który stwierdził, że ludzie, którzy wykazali wewnętrzną kontrolę (przekonanie, że mogą kontrolować wydarzenia, które ich dotyczą) w wieku dziesięciu lat, były mniej narażone na nadwagę w wieku 30 lat, a także miały wyższy poziom poczucia własnej wartości.

W kolejnym ciekawym badaniu, Rodin i Langer (1977) spojrzeli na emerytów w domu opieki. Niektórzy emeryci byli zachęcani do wzięcia odpowiedzialności za siebie i roślinę którą dostali by się nią opiekować. Inni zostali poinformowani, że pracownicy domu opieki będą dbać o nich i o rośliny, które otrzymali. Emeryci w grupie, który wzięła odpowiedzialność za rośliny, stali się bardziej aktywni, raportowali uczucie bycia szczęśliwszymi i jawili się jako osoby bardziej świadome, czujne. Byli bardziej zaangażowani w działania społeczne z pracownikami i innymi mieszkańcami. Jeszcze bardziej niesamowite wyniki zaobserwowano w okresie 18 miesięcy po rozpoczęciu badania, 50% mniej emerytów z tej grupy zmarło, niż tych, którzy nie opiekowali się roślinami. Akt opiekowania się rośliną dał emerytom poczucie celu i przyczynił się do bardziej wewnętrznego umiejscowienia kontroli.

Szkolenie umysłu sprawia, że TY przejmujesz kontrolę nad swoim życiem i zmieniasz sposób myślenia i odczuwania w przypadku problemów.

To, że Ty tworzysz i możesz pozytywnie wpływać na wyniki w każdej dziedzinie swojego życia jest najważniejszą rzeczą jaką możesz sobie uświadomić. Zrozumienie i przekonanie o swoim własnym potencjale twórczym stawia Cię na siedzeniu kierowcy w swoim życiu. To pozwala na osiąganie sukcesów na wiele zupełnie nowych sposobów, oferuje bezpieczne poczucie siły, entuzjazmu, zaufania i wiary w siebie.

Gdy poczucie kontroli nad sobą i swoim życiem znajduje się wewnątrz ciebie, możesz pójść wszędzie, spotkać kogokolwiek, stanąć przed ludźmi lub samodzielnie z poczuciem zaradności, skupiona, bycia zdolnym, kompetentnym i pewnym siebie.

Ten trening nauczy Cię jak twój umysł pracuje, jak uzyskać dostęp do niego dostęp i możliwość zmiany zarówno ograniczających świadomych jak i podświadomych przekonań. Nauczysz się jak wyznaczać cele, które zaprzęgną moc całego Twojego umysłu i jak korzystać z tej mocy, aby osiągnąć swój cel.

Trening pomoże Ci zbudować solidne i trwałe poczucie własnej wartości, mieć wielki szacunek dla siebie, swojego umysłu, ciała i życia.

Trening da Ci wgląd w osobowość tworzoną wraz ze stylami myślenia, dla danego typu ludzi. Kiedy jednoznacznie rozpoznasz Twój styl myślenia możesz zacząć korzystać z tych darów, aby pracować dla Ciebie, a nie przeciwko.

Na przykład, jeśli masz żywą i aktywną wyobraźnię, której obecnie używasz do uruchamiania "horrorów" w głowie w postaci możliwych, strasznych rezultatów swoich działań, to możesz nauczyć się tak zarządzać tą umiejętnością wyobraźni by rozwijać i odtwarzać "inspirujące filmy" w głowie, co daje energię do realizowania celów.

Poznasz narzędzia i techniki, które są wypróbowane i sprawdzone, które możesz zastosować dla siebie, aby sprostać każdemu wyzwaniu na resztę swojego życia.

Jedyne na co cierpi większość ludzi to, że wierzą swym stresującym myślom. I przez wiarę w te stresujące myśli działają i zachowują się tak, jakby te stresujące myśli były prawdziwe i w wyniku osiągają ciągle te same rezultaty.

Kwestionując ograniczające przekonania i wybierając szukanie dowodów dla tych przekonań, które Cię wspierają, zaczniesz działać i zachowywać się tak jak chcesz, by w rezultacie uzyskać więcej tego co chcesz w życiu.

W skrócie szkolenie to jest analogiczne do nauczenia Cię łowienia ryb, zamiast podania gotowego posiłku.

To wyposaża Cię we wgląd, narzędzia i techniki, które po zastosowaniu przez Ciebie spowodują pozytywne zmiany w Twoim życiu, do końca życia! To pozwala na przejęcie kontroli nad własnymi emocjami i myślami, przez większe zrozumienie siebie i swojego systemu przekonań. W rezultacie, może pomóc absolutnie we wszystkim!

Setki objawów, problemów i stanów zostało już rozwiązanych poprzez zmianę ograniczających przekonań.

Program szkolenia pozwoli Ci przezwyciężyć wszelkie fobie i lęki, takie jak strach przed lataniem, kierowanie pojazdem, pająki, psy, otwarte przestrzenie, igły, dentyści, lęk wysokości itp. Ten niesamowity program szkolenia pozwoli Ci przejąć kontrolę nad swoimi emocjami i całkowicie zmienić sposób reagowania w odpowiedzi na wcześniej przerażające sytuacje.

Technika ta może również pomóc na trwające objawy i stany, takie jak przewlekłe zmęczenie, depresja, anoreksja, jak również wiele innych warunków fizycznych i psychicznych. Program zmiany ograniczających przekonań pozwala całkowicie zmienić sposób w jaki myślisz o sobie i pozwala reagować na zewnętrzne czynniki stresogenne w zupełnie inny i bardziej konstruktywny sposób.

Umiejętności te mogą pomóc w objawach związanych z lękiem społecznym, takich jak rumienienie się, jąkanie i bełkotanie, strach przez prowadzeniem prezentacji i byciem w centrum uwagi. Pozwolą pozbyć się problemów seksualnych, takich jak przedwczesny wytrysk. W wielu przypadkach ludziom udało się całkowicie rozwiązać swoje problemy związane z przedwczesnym wytryskiem podczas zaledwie godzinnej sesji!

Szkolenie może pomóc w wszelkich przypadkach, w których ograniczenia lub negatywne przekonania powstrzymują Cię od robienia czegoś, czego chcesz! Możesz często odkrywać, że zdarzają Ci się myśli w rodzaju: "Nigdy nie będę w związku z kimś tak atrakcyjnym jak..." lub "Nie jestem wystarczająco dobry, aby dostać awans w pracy..." lub "nie mogę tego zrobić, jestem pewien, że zrobię z siebie idiotę... " lub "Nigdy nie utrzymam diety, to nie ma sensu... ". W każdym z tych przypadków i wielu, wielu innych, ten program szkoleniowy, jest po to aby całkowicie pozwolić na zmianę sposobu myślenia i odczuwania - pozwoli Ci wieść o wiele szczęśliwsze, bardziej udane i pozytywne życie.

Sprawdź też dodatkową, ale bardzo ważną propozycję do rozważenia, jaką niewątpliwie jest Tanatoterapia.

top - mindclinic

Hipnoza sugestywna

Stany mózgu

Bioelektryczna czynność mózgu może być rejestrowana na elektroencefalogramie (Badanie EEG).

Cztery proste, okresowe rytmy zarejestrowane w EEG to alfa, beta, delta i theta. Te rytmy są oznaczone przez częstotliwości (Hz lub cykl/sek) i amplitudy. Konkretna czynność mózgu jest związana z każdym z tych rytmów.

Stan
Częstotliwość fal mózgowych
(Cykle na sekundę)
Charakterystyka<;strong>
Beta 14-21 Przebudzony, świadomy stan. Myślenie analityczne
Alfa 7-14 Płytki sen, hipnoza, wgląd, postrzeganie intuicyjne
Theta 4-7 Sen i medytacja
Delta 0-4 Głęboki sen i nieświadomość

Rytm, który odpowiada optymalnemu stanowi podświadomości uczenia się to zakres alfa. Jest tak wtedy, gdy aktywność elektryczna mózgu jest tym co jest znane jako "stan hipnotyczny" i jest to stan, który może być wykorzystany na różne sposoby, aby poprawić jakość naszego życia.

Wykorzystanie i korzyści z hipnotycznego stanu alfa

Możemy użyć hipnotycznego stanu alpha do:

 • zmiany starych nawyków,
 • wprowadzenia nowych nawyków,
 • odpuszczenia emocjonalnego przykrych doświadczeń,
 • dokonania intuicyjnych i innowacyjnych przełomów,
 • odpoczynku i zregenerowania ciała,
 • zmniejszenia poziomu stresu,
 • wizualizacji i zaprogramowania sukcesu sportowego,
 • nauki języków obcych,
 • zapamiętania materiału szkolnego.

Hipnoza

"Hipnoza" jest normalnym, naturalnym stanem umysłu i jest po prostu nazwą nadaną dla takiego stanu, kiedy aktywność elektryczna mózgu odpowiada zakresowi Alpha.

Doświadczasz stanu hipnotycznego/hipnozy wiele, na prawdę wiele razy w ciągu dnia. Działo się tak i dzieje się każdego dnia przez całe Twoje życie.

Na przykład...

 • Tuż przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu przechodzisz przez stan hipnozy.
 • Jeśli prowadzisz samochód na długich dystansach i po prostu przybywasz do domu bezpiecznie, bez żadnej pamięci o podróży, to prawdopodobnie doświadczyłeś tego, co jest znane jako "trans kierowcy" (który jest całkowicie bezpiecznym stanem hipnotycznym).
 • Jeśli czytasz książkę i jesteś pochłonięty przez fabułę, czujesz emocje postaci, to też jest hipnoza.
 • Jeśli oglądasz reklamę kilka razy i łapiesz się na faworyzowaniu konkretnego produktu (ponad porównywalnymi, dostępnymi opcjami), to też jest przykładem Ciebie, który z powodzeniem przyjął sugestie hipnotyczne.

Każdy może wejść w stan hipnozy. Nikt nie może być zahipnotyzowany wbrew swojej woli. Niemożliwym jest też, aby w wyniku sugestii zrobić coś w hipnozie, czego nie zrobiłbyś nie będąc w hipnozie.

Dlatego, że doświadczałeś hipnozy już niezliczoną ilość razy, nie będziesz czuć niczego innego, gdy jesteś ze mną w stanie hipnozy, niż to, czego normalnie można doświadczyć, gdy jesteś zrelaksowany w domu.

Dlatego stan hipnozy, sam w sobie, nie jest terapią - jest to po prostu "stan umysłu" - spokojne, bezpieczne, przyjemne doświadczenie relaksu gdzie Twoje fale mózgowe trochę zwolniły. To dlatego ten stan jest przydatny jako narzędzie/pomoc terapeutyczna, ponieważ kiedy twój mózg jest zrelaksowany masz większy dostęp do swojej kreatywności i zasobów pamięci.

To co sprawia, że hipnoterapia staje się "terapią", to techniki wykorzystywane, gdy osoba znajduje się w stanie hipnozy.

Dwie techniki, używane w hipnozie, które mogą dokonać trwałej i permanentnej zmiany nazywane są "hipnoterapią sugestywną" i "czystą hipnoanalizą".

Hipnoterapia sugestywna

Hipnoterapia sugestywna jest bardzo prostym i przyjemnym procesem, w którym osoba otrzymuje werbalne sugestie (np "możesz czuć się pewnie i mówić swobodnie przed ludźmi") do zmiany, gdy są zahipnotyzowani. Ta forma terapii działa cudownie dla bardzo prostych problemów, takich jak zaprzestanie palenia, obgryzanie paznokci i utrata masy ciała. Ponieważ osoba jest zahipnotyzowana sugestie te mogą być znacznie łatwiej rejestrowane głęboko w umyśle, by w następstwie tworzyć efekt automatycznej zmiany w życiu tej osoby.

W hipnozie

 • Usłyszysz wszystko co mówię do ciebie.
 • Możesz mówić gdy zapytam albo gdy Ty zechcesz.
 • Możesz się ruszać, kaszleć, drapać się itp. bez wpływu na poziom transu.
 • Hipnoza jest całkowicie naturalna i bezpieczna. Jeśli kiedykolwiek się rozmarzyłeś, albo czytając książkę roześmiałeś się czy też się bałeś, byłeś pochłonięty oglądanym filmem, pojechałeś gdzieś nie pamiętając przejechanych miast, tuż przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu jesteś/byłeś w stanie hipnozy.
 • Masz pełną, 100% kontrolę. Nie mogę nic zrobić dla Ciebie lub za Ciebie.
 • Będziesz pamiętać wszystko co zostanie powiedziane podczas sesji, jeśli tylko chcesz.

Czym NIE jest hipnoza

 • Nie śpisz - jeśli zasypiasz będę Cię budzić i zaczynać od nowa!
 • Czasem mogę użyć skrótu myślowego w postaci słowa "śpij", kiedy wprowadzam w trans i to co wtedy mam na myśli to, głębokie rozluźnienie układu nerwowego.
 • Nie jesteś nieprzytomny.
 • Nie można utknąć w hipnozie.
 • Nie można zrobić niczego wbrew Twojej woli. Dowiedziono, że niemożliwym jest, aby zmusić kogoś w hipnozie do zrobienia czegoś wbrew jego woli. W rzeczywistości, zostaniesz wyprowadzony z hipnozy natychmiast, jeśli takie działania by Tobie zaproponowano. Nie przyjmiesz żadnej sugestii, której nie uznasz za akceptowalną i masz moje słowo, że nie będę świadomie zasugerować Ci czegoś co jest niebezpieczne lub niewygodne.
 • Nie ma czegoś takiego jak "uczucie zahipnotyzowania". Niektórzy ludzie mogą czuć mrowienie w ciele, lub możesz czuć się ciężki, lekki, możesz czuć ciepło lub chłód, albo może trzepotanie powiek, ale poza tym nie ma fizycznych odczuć w hipnozie. To ważne, ponieważ tak długo, jak zastanawiasz się, czy jesteś zahipnotyzowany, ponieważ masz oczekiwania, aby czuć się w pewien sposób, utrzymujesz zaangażowanie krytyka wewnętrznego i dlatego nie wchodzisz w stan hipnozy. Konieczne jest, aby zaufać procesowi i zaakceptować, że niezależnie od subiektywnych odczuć jakich doświadczasz, są one właściwe dla Ciebie i wtedy omijasz czynnik krytyka i wchodzisz w stan hipnozy łatwo i bez wysiłku.

Trwałe korzyści

Korzyści będą ciągłe i nie zakończą się na sesji. Ponieważ zmiany spowodowane w hipnozie są samonagradzalne, efekty będą silniejsze w czasie.

To nie konkurs, rywalizacja czy zawody! Gdybym działał napotykając opór nie będę w stanie Ci pomóc. Hipnoza jest czymś na co decydujesz się dobrowolnie, ja Cię prowadzę, a Ty wybierasz i decydujesz czy podążać na sesji, ponieważ jest to w najlepszym Twoim interesie. Ponieważ jesteś jedyną osobą, która wszystko kontroluje w tym czasie, nie ma nic co mogę zrobić aby Ci pomóc, jeśli opierasz się sugestiom.

Sprawdź też jak i w czym może nas wesprzeć czysta hipnoalanaliza.

top - mindclinic

Czysta hipnoanaliza (Pure Hypnoanalysis)

Uwolnij przeszłość i bądź WOLNY!

 • Uwolnij emocjonalne doświadczenia z przeszłości...
 • Uzyskaj wgląd w siebie i samoświadomość...
 • Uzdrów przeszłość...
 • Uwolnij swój umysł...

Model rozwoju dziecka

Weźmy model człowieka, który mówi, że gdy dziecko się rodzi to jest ono psychiczną "tabula rasą". Dziecko ma pewne naturalne tendencje osobowości, ale w większości jest ono otwarte, chłonne i zaczyna się uczyć (poprzez obserwację, powtarzanie, naśladowanie, modelowanie, identyfikację) o sobie oraz świecie od ludzi i okoliczności wokół nich.

Dzieci uczą się umiejętności funkcjonalnych, umiejętności społecznych, jak współdziałać z innymi, dzielić się itd. Uczą się także poprzez interakcje z ich opiekunami, nauczycielami i innymi dziećmi o swojej wartości, tym czy są akceptowane, kochane i ważne.

Podczas gdy umysł się rozwija, zaczynają być w nim przechowywane "wspomnienia" doświadczeń życiowych. Większość z tych wspomnień to zwykłe doświadczenia dnia codziennego rozwijającego się dziecka.

Wspomnienia "naładowane emocjonalnie"

Jednak, niektóre z tych wspomnień są "naładowane emocjonalnie", wspomnienia denerwujące na samą myśl.

Dlatego, że dzieci nie rozwinęły jeszcze umiejętności/dojrzałości emocjonalnej aby z powodzeniem radzić sobie z przykrymi doświadczeniami, niektóre wydarzenia są przechowywane w emocjonalnej części mózgu.

Potrzebne jest więcej mentalnych zasobów aby przechowywać naładowane emocjonalnie wspomnienia niż te, które zostały przetworzone czysto (to co rozumiem przez "przetworzone czysto" to, że idealnie by było, gdy wydarzy się coś denerwującego to osoba czuje się na tyle bezpiecznie, aby w pełni doświadczyć emocji, wyraża je lub uwalnia w sposób efektywny, wyciąga wnioski z wydarzenia, integruje to czego się nauczyła i rozwiązuje konflikt emocjonalny, tak, że nie ma obciążenia pozostałego w jej umyśle).

Aż do około 15 roku życia, dzieci mają skłonność "tłumienia" intensywnych i trudnych doświadczeń emocjonalnych. Mogą to zrobić, do tego stopnia, żeby całkowicie stłumić doświadczenie i/lub emocje związane z doświadczeniem.

To pozwala im po prostu przejść przez życie i sprostać wyzwaniom, które dzieci napotykają na swej drodze dorastania.

Problem ze "stłumionymi" wspomnieniami

Jedyny problem z tym procesem jest taki, że stłumione/zapomniane emocje/zdarzenia pozostają nierozwiązane (nieczysto przetworzone) w naszych umysłach, w życiu dorosłym. To odciska swoje piętno na naszych zasobach umysłowych i negatywnie informuje naszą nieświadomą "samoocenę". Z upływem czasu wzrasta do tego co nazywamy "objawami".

Gdy emocje zawarte w doświadczeniu są uwolnione z Twojego systemu to w sposób automatyczny i naturalny dojdziesz do siebie/rozwiążesz problem.

Czysta hipnoanaliza

Proces Czystej hipnoanalizy jest tym gdzie osoba otrzymuje bezpieczne miejsce aby w sposób naturalny uwolnić do niego zapomniane wydarzenia i stłumione emocje, z obszaru dzieciństwa do świadomej części umysłu.

Proces terapeutyczny ułatwia "czyste przetwarzanie" tych wydarzeń i emocji, tak, aby się z nimi uporać i od nich uwolnić. Jeśli wymagane jest nauczenie/oduczenie się czegoś wydarza się to naturalnie. Ostatecznie uwolniony umysł wchodzi w spokojny balans i jakiekolwiek objawy powodowane przez emocje znikają w wyniku uwolnienia zdarzenia/wspomnienia.

Na przykład...

Powiedzmy, że masz siedem lat, jesteś w szkole, jesteś trochę nieśmiały przez co masz trudności z zadawaniem pytań nauczycielowi. Załóżmy, że musisz iść do toalety. Masz nadzieję, że wytrzymasz do przerwy, ale ciśnienie wzrasta, a ty moczysz się w klasie. Czujesz się zażenowany i zawstydzony.

Teraz załóżmy, że wszystkie dzieci śmieją się z ciebie, a nauczyciel się zdenerwował. Na tym etapie czujesz intensywne uczucie wstydu i zażenowania, chcesz po prostu zapaść się pod ziemię.

Ponieważ jesteś dzieckiem - te emocje są jeszcze silniejsze, niż możesz je poczuć teraz jako dorosły. Załóżmy, że jesteś zbyt zakłopotany, aby wspomnieć o tym wydarzeniu komukolwiek. Masz tylko zasoby siedmiolatka do poradzenia sobie z tym bardzo trudnym doświadczeniem. Co często się zdarza to, że stłumisz emocje - bo nie wiesz, co z nimi zrobić - zapomnisz o tym doświadczeniu, i po prostu pojawisz się następnego dnia, jak gdyby nic się nie stało.

W tym przykładzie, intensywne emocje zawarte w doświadczeniu są ciągle jeszcze wewnątrz Twojego systemu, nie zostały uwolnione.

Życie toczy się dalej, a ponieważ emocje zawsze starają się uwolnić, to co teraz będzie się działo to, że zaczniesz rozwijać "objawy". Możesz np. zacząć rozwijać strach lub fobię oddawania moczu w miejscu publicznym, albo możesz rozwijać fizyczne objawy zakażenia pęcherza moczowego lub nerek. Albo, co możesz zrobić, to uzewnętrznić problem na identyfikację i skończyć pracę z małymi dziećmi.

Ponieważ oryginalne doświadczenie, które doprowadziło do objawów, jest stłumione i zapomniane, nie masz pojęcia dlaczego masz objawy. Będziesz wykorzystywał swój analityczny, świadomy umysł, aby spróbować to zrozumieć przez lata. Może dojść do jakiegoś rozumowania, dlaczego masz ten problem, ale to rozumowanie będzie nietrafne, a problem będzie się utrzymywać, aż do momentu gdy oryginalna emocja zostanie uwolniona z systemu.

Czysta hipnonanaliza jest terapią, która jest używana do uwalniania stłumionych emocji i w efekcie ustąpienia wszystkich objawów.

Naturalny proces terapeutyczny

Każdy z nas ma "naturalny proces terapeutyczny" wbudowany w swoim umyśle. Kiedy uwolnimy emocje, które powstały w wyniku trudnego doświadczenia staniemy ponad tym doświadczeniem.

Na przykład, możemy być bardzo zdenerwowani po rozpadzie związku na pewnym etapie naszego życia. Możemy płakać, być źli, zdenerwowani, może nawet trochę przygnębieni, a kiedy ta emocja zostaje uwolniona w trakcie "naturalnego procesu terapeutycznego", to możemy z łatwością myśleć o tej osobie bez jakichkolwiek emocji.

Podobnie, jeśli myślisz o najbardziej rozpaczliwym, bolesnym doświadczeniu ze swojego życia, jakim mogła być śmierć bliskiej osoby, a następnie gdy upływa kilka lat, a Ty uwolniłeś intensywne emocje smutku i bólu. Po średnio 2 latach, będziesz na etapie, gdzie możesz myśleć o tej osobie bez zdenerwowania i radzisz sobie ze swoim życiem. Taki schemat znów wykorzystuje naturalny proces terapeutyczny wbudowany w nas wszystkich. Nawet coś, co jest trudne może być rozwiązane w sposób naturalny poprzez uwalnianie emocji. To nie czas, który leczy, to uwalnianie emocji jest tym co leczy - i to jest naturalny proces.

Dlaczego więc, jeśli udaje nam się być ponad bardzo trudnymi doświadczeniami, które nam się przytrafiają, mamy objawy? Faktem jest - że bez względu na to, co Ci się przytrafiło - jeśli uwolnisz emocje z systemu, będziesz ponad tym. To musi być wyparta emocja, której nie jesteś świadomy oraz która nie została uwolniona z systemu, przez co generuje symptomy. Uwalniając emocję - uwalniasz symptom. To jest to, co uzyskuje się z wykorzystaniem czystej hipnoanalizy.

Zrozumienie, dlaczego mamy Objawy:

stressometer

W zależności od doświadczeń, które miały miejsce w naszej młodości, wszyscy będziemy mieli pewien podstawowy poziom stresu w podświadomości - to pozostały/nierozwiązany lub wyparty stres i emocje z lat, które minęły.

Te nierozwiązane, wyparte emocje przechowywane są w naszej podświadomości, są obecne przez cały czas, i prowadzą do wzrostu stałego poziomu wyjściowego stresu w podświadomości. W powyższym przykładzie jest to 50% całkowitej ilości stresu jakiego możesz doświadczać.

Kiedy doświadczamy trudności w życiu, takich jak zwolnienie z pracy, zrywanie związków, stres itp., wewnętrzna ilość stresu, zawarta w tych doświadczeniach może być na poziomie tylko 30%. To naprawdę nie jest dużo, bo jesteśmy dorośli i mamy zasoby, umiejętności i talenty, aby radzić sobie ze stresem normalnego życia. Jednakże, ponieważ te 30 punktów jest dodawane do 50 punktów, które już są na poziomie podświadomości, to ilość stresu, który odczuwamy może być wysoka, nawet na poziomie 80%.

Pozostaje nam tylko 10% miejsca do wejścia do "strefy zagrożenia", gdzie tak naprawdę nie możemy w ogóle prawidłowo funkcjonować.

Proces czystej hipnoanalizy, trwale złagodzi podświadomy stres/emocje, a tym samym zmniejszy poziomu bazowego stresu w podświadomości do około zera.

Wtedy, gdy masz do czynienia z trudnościami w życiu, będziesz w stanie znacznie lepiej sobie z nimi radzić, bo wydarzenia te nie będą powodowały wzrostu poziomu stresu powyżej 30%-40% (bo będziesz startował z poziomu około zera).

Sprawdź też z jakich innych metod będziemy korzystać, będzie to tzw. Podświadoma Terapia (Subliminal Therapy).

top - mindclinic

Tanatoterapia

Tanatoterapia (gr. tanatos – bóg śmierci) jest procesem terapeutycznym, który traktuje o sprawach tyczących się umierania, śmierci. Program terapeutyczny jest opracowany w taki sposób aby wspierać w uwalnianiu od lęków, strachu przed śmiercią, umożliwiać świadome i godne umieranie oraz radzenie sobie ze sobą podczas wspierania osób odchodzących na drugą stronę.

Program tanatoterapii jest przeznaczony dla każdego, jak najbardziej też dla tych osób, które uważają, że nie mają jakichkolwiek problemów związanych z tematem śmierci czy też uważają, że śmierć ich jeszcze nie dotyczy.

Podchodząc do tego jak do "profilaktyki", sam przechodząc własny proces tanatoterapii, jak i mając wiedzę od osób, które go przeszły, mogę stwierdzić z pierwszej ręki, że świadomość i oswojenie z tematyką śmierci jaką uzyskuje się podczas terapii pozwala otworzyć się jeszcze bardziej na obecne życie. Pozwala doceniać, akceptować życie takie jakim jest i czerpać z niego nieporównywalnie więcej niż wcześniej. Tak na prawdę rozpoczęcie spostrzegania, akceptacja śmierci jako nieodłącznej części ludzkiego rozwoju dostarcza klucza do sensu ludzkiej egzystencji.

Tanatorepia może być przydatna i skuteczna w przypadku osób:

 • Chorych terminalnie
 • Umierających
 • Pozostających w żałobie
 • Myślących o samobójstwie
 • Zagubionych duchowo
 • Poszukujących sensu życia
 • Po śmierci klinicznej
 • Myślących, że są opętane
 • Uważających, że są nawiedzane przez „duchy”
 • Słyszących „głosy”
 • Mieszkających w „toksycznych” domach
 • Sprawców cudzej śmierci
 • Sceptycznych i ateistów
 • Pracujących w hospicjach
 • Terapeutów poszerzających praktykę
top - mindclinic

GDZIE I KIEDY

Lokalizacja

SKYPE
Skontaktuj się by umówić się
na konsultację poprzez skype
+48 512 43 43 00
Gdybym nie odbierał, proszę napisać
wiadomość za pomocą formularza obok.

Upr. zawodowe

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów - mindclinic
Rozporządzenie MPiPS
(Dz. U. Nr 82 poz. 537 z 2010 r.)
Kod zawodu 323090.
Zaśw. Ministerstwa Edukacji Narodowej
nr ADZ-N 119, ADZ-N 145.
Imię *

Adres e-mail *

Treść wiadomości *


* - pola obowiązkowe© 2019 mindclinic - Wszelkie prawa zastrzeżone
Web Design: VISION 7